מאמרים

מיקומה של האסתטיקה בחיינו - חלק שני

מאוד ולא אידיאלי כלל, זה לא אומר שאין כלל מקום להתפעלות מאסתטיקה כפי שהיא באה לידי ביטוי במקומות רבים בעבודות ידי אדם ואף יותר מזה – במקומות בהם משתקפת האסתטיקה בטבע.

יופי הוא דבר מופשט וסובייקטיבי לגמרי. כמעט כל דבר יכול להיתפס כיפיפה בעיני אדם אחד, וכמכוער לחלוטין בעיני אדם אחר. הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר ביופי של בני אדם. כאן גם הרגש משחק תפקיד מכריע ומשפיע על שיקול הדעת של כל אחד מאיתנו. כך, בעל יכול לחשוב ולהאמין בכל ליבו שאשתו לדוגמה היא יפיפייה מיוחדת במינה, בעוד שאדם אחר אשר לא קשור אליה רגשית עלול לחשוב כי היא חסרת כל אסתטיקה לחלוטין.

במקרה של נפלאות הטבע לעומת זאת, המצב שונה. ישנם דברים רבים בטבע אשר בקרב בני האדם ישנו קונצנזוס גורף לגבי יופיים המהמם. למשל – נופים יפים ומרהיבים או קשת בענן – הכול פרי יצירת הטבע, ייחשבו על פי רוב ליפים ובעלי תכונות אסתטיות מובהקות.

כנראה שכאשר זה מגיע לטבע, אפילו חילוקי הדעות הנצחיים בין בני האדם מתגמדים ונעלמים. עד כדי כך חזק הוא הרושם שמשאיר הטבע עלינו.

חזרה לחלק ראשון